วิธีในการตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส และดูว่าต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

ก่อนตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสคุณต้องอ่านบทความนี้

ใครๆ ก็อยากสินเชื่อส่วนบุคคลกันทั้งนั้น เพราะในยุคนี้ ใครๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ถ้ามีอุปสรรคทางการเงินเร่งด่วนและคุณไม่มีทางอื่นในการจัดหาเงินในระยะเวลา ตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถใช้การสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาทางการเงินในระยะสั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารงบประมาณ และการมีวินับทางการเงิน ก็นับได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนควรมี และไม่ควรมองข้าม 

รู้หรือไม่ว่าตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารสมัครพรอมิสที่ต้องใช้ในการตรวจสอบผลการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสไม่ยุ่งยากเลย เพราะคุณต้องยื่นเอกสารเพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น นั่นคือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อพรอมิสออนไลน์ได้แล้ว

ไขทุกข้อสงสัยตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

หากคุณอยากรู้ว่าจะให้ผ่านสินเชื่อพรอมิสได้ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง บอกได้ว่าว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • เริ่มจากสมัครหากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเช็คยอดพรอมิสออนไลน์ คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 64 ปี
  • เข้าสู่ระบบพรอมิส ตลอดจนตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีสัญชาติไทย
  • ต้องมีรายได้เงินเดือนต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไปถึงจะเข้าเกณฑ์
  • ต้องมีอายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
  • ต้องมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่พรอมิสดูแล
  • สมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์หรือกับสาขาคุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

มาอ่านกันเร็วๆ นี่คือวิธีการตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสว่าได้วงเงินเท่าไหร่

หากคุณอยากเช็คยอดพรอมิสออนไลน์ว่าได้วงเงินเท่าไหร่ ก็สามารถเข้าสู่ระบบพรอมิส แล้วตรวจดูที่พรอมิสออนไลนได้เลย เพียงแค่คุณโหลดแอปพรอมิส เช็คสถานะการกู้เงิน เช่น เงินต้นคงค้าง และเงินคงเหลือที่สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้ ตลอดจนวันครบกำหนดชำระเงินกู้และจำนวนเงินที่ต้องชำระ 

รวมทั้งสมัครเพิ่มวงเงินกู้ กู้เพิ่ม หรือเรียกดู eStatement ก็ทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยคุณสามารถการค้นหา “PROMISE (THAILAND)” ผ่านทาง Google Play และ App Store โดยวงเงินที่ได้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

  • สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่สนใจ แต่มีเงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาท วงเงินการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และมีเงื่อนไขพิเศษอีกข้อหนึ่งว่า ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 3 แห่ง
  • สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่สนใจ และมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท ทางบริษัทจะพิจารณาผู้ขอสินเชื่อจากเกณฑ์ต่ำสุด

ดังนั้น หากต้องการที่จะได้วงเงินที่ต้องการเมื่อสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจและตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส กับ สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างใจ ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติเงินเดือนที่บริษัทกำหนดด้วยเช่นกัน  

สรุปความเห็นตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิสแบบสั้น ๆ 

หากอยากสมัครสินเชื่อพรอมิสออนไลน์กันแล้ว ก็อยากจะให้ศึกษาเงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อและดอกเบี้ยสินเชื่อที่บริษัทสินเชื่อกำหนด ตรวจสอบด้วยว่าเงื่อนไขเหล่านี้เหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของคุณหรือไม่ ตรวจสอบผลการอนุมัติพรอมิส อย่าลืมตรวจสอบเรื่องค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าปรับชำระล่าช้า ค่าปรับเพิ่มเงินต้น และอื่นๆ ด้วย เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดสถานะเครดิตของคุณต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการอนุมัติวงเงินอื่นๆ ในภายภาคหน้า

Scroll to Top