สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ

สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ

รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด

สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน หนุนชีวิตให้ไปต่อ 

เพราะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพพนักงานประจำ นักธุรกิจ หรือแม้แต่อาชีพอิสระ แต่เมื่อขาดสภาพคล่องจะมีทางออกแบบไหนที่ช่วยได้บ้าง สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต โดยการเอาบ้านเข้าธนาคารอาจจะมีหลายคนที่สงสัยว่า แล้วผู้ที่ไม่ได้ทำงานมีเงินเดือนประจำ กู้ได้ไหม เพื่อให้ทุกคนคลายข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ เราจึงช่วยรวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านได้ศึกษา ตั้งแต่การปูพื้นฐานทำความเข้าใจถึงสินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร แล้วจะเลือกใช้บริการบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี 2566 นอกจากนี้ก็ต้องมาทำความรู้จักถึงคุณสมบัติ และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ วิธีการและช่องทางในการยื่นกู้ 

สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ ปูพื้นฐานความเข้าใจ เลือกธนาคารไหนดี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน นับเป็นสัญญาเงินกู้รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์อย่างบ้าน ทาวเฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งต้องผ่อนหมดแล้วมาจำนองกับธนาคาร โดยหากถามว่าอาชีพอิสระจะกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระได้ไหมนั้น โดยพื้นฐานสามารถยื่นกู้ได้ โดยเงื่อนไขการผ่านการอนุมัติจะเป็นไปตามแต่ละธนาคารกำหนด โดยจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณากู้เงินอาชีพอิสระ โดยในปี 2023 หรือ 2566 นี้ มีผู้ให้บริการหลากหลายรายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกร บ้านแลกเงินกรุงไทย บ้านแลกเงิน ธอส และอื่น ๆ โดยจะเลือกใช้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระกับธนาคารไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้กู้แต่ละราย 

ทำความรู้จักกับคุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ 

การขอสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระจะผ่านการพิจารณาหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และการเตรียมตัวของผู้ยื่นกู้ โดยหากต้องการให้อนุมัติง่าย จะต้องเลือกธนาคารที่เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่เช็คภาระหนี้ หรือสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่เช็คบูโร เพื่อขจัดอุปสรรคสำหรับผู้ที่ประวัติด้านการเงินอาจจะไม่ค่อยสวยงามนัก นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 65 ปี มีรายได้ประจำ เป็นผู้ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัว โดยเอกสารที่ต้องใช้มีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการใช้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระ วิธีการและช่องทางในการสมัครที่ควรรู้ 

สำหรับการยื่นกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระนั้น ในบางธนาคารจะสามารถติดต่อแจ้งความสนใจได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหากมีสาขาของธนาคารที่ต้องการใช้บริการอยู่ใกล้บ้าน ก็สามารถไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ โดยการกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินอาชีพอิสระควรมีความเข้าในในพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ของวงเงินกู้ ซึ่งจะไม่เกิน 10,000 บาท ค่าจดจำนองที่ 1 % ของทุนจดจำนอง และจะมีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย บ้านแลกเงิน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และประเมินหลักประกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีการแจ้งแก่ผู้ทำสัญญากู้สินเชื่ออาชีพอิสระให้ทราบก่อนอยู่แล้ว 

บริการอื่นๆ

รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ
ช่วง 21-62 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 2 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
นาน 10 ปี
Scroll to Top