ขั้นตอนการลงทะเบียน กยศ พร้อมดูเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนได้

อยากเรียนต้องได้เรียนลงทะเบียน กยศ 2567 สมัครกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี

ใครที่อยากเรียนต่อ วันนี้บอกเลยว่ามีข่าวดี เพราะลงทะเบียน กยศ 2567 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ได้แล้ววันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในการทำงาน โดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ กองทุนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาระดับปริญญาโท โดยระบบของกู้เรียน กยศมักจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับกองทุนกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านหรือรถยนต์ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินสามารถสมัครลงทะเบียน กยศ ขอเงินกู้ กยศเหล่านี้เพื่อใช้ในการชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระหว่างเวลาที่ศึกษาอยู่

สรุปสั้น ๆ คุณสมบัติผู้ที่ต้องการลงทะเบียน กยศ เพื่อกู้เงินเรียน

คุณสมบัติลงทะเบียน กยศ 2567 ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน กยศ เพื่อกู้เงินเรียน ทางสํานักงาน กยศ กำหนดแนวทางชัดเจนมาที่สุดของผู้ลงทะเบียน กยศ 2567คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยทั้งนี้เราจะมาสรุปสั้น ๆ แบบย่อให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าเราจะกู้เงินเรียนได้หรือไม่ ดังต่อไปนี้

  • คนที่จะสามารถกู้เรียน กยศจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่ทางสถาบันพิจารณาแล้วว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีทุนทรัพย์สำหรับเรียนต่อปริญญาตรีเท่านั้น หากมีความสามารถในการชำระค่าเล่าเรียนได้เพียงพอหรือมีฐานะครอบครัวที่ดีก็จะไม่สามารถกู้เงินกู้ กยศได้
  • ลงทะเบียนกู้เงินเรียน จะต้องเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายกำหนด จะต้องเป็นผู้ที่ทำการลงทะเบียน กยศ เรียนกับสถานศึกษาแบบแห่งเดียวตามเทอมเท่านั้น

วิธีลงทะเบียน กยศง่าย ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล

วิธีลงทะเบียน กยศ นั้นไม่ยาก โดยสํานักงาน กยศมีการกำหนดระบบดิจิทัล “แอปพลิเคชัน กยศ. Connect” หรือวิธีลงทะเบียนที่ต้องใช้ผ่านเว็บไซต์ทางการ ซึ่งจะมีเว็บเดียวเลยก็คือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th เว็บนี้เท่านั้น 

การลงทะเบียน กยศ 2567 ได้สำเร็จนั้น ส่วนที่สำคัญหลักๆคือ ผู้ที่ต้องการกู้เรียน กยศจะต้องการการขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL กับทางสํานักงาน กยศ มาให้ได้เสียก่อน และจะต้องนำรหัสนั้น ๆ มากรอกใช้งานลงทะเบียน กยศ ทั้งแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือผ่านเว็บไซต์ทางการนั้นเอง และอีกส่วนที่สำคัญคือ จะต้องคลิกเลือกไปที่ผู้ที่ใช้งานครั้งแรก (First Login) เพื่อทำการกรอกข้อมูลสำคัญส่วนตัวไปตามระบบได้เลยทันที ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เมื่อกรอกสำเร็จและเข้าสู่ระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามปกติ

ลงทะเบียน กยศ แล้ว ต้องคิดถึงเรื่องการใช้เงินคืนด้วย

ลงทะเบียน กยศ แล้ว ต้องคิดถึงเรื่องการใช้เงินคืนด้วย เพราะกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ไม่ใช่ทุนให้เปล่า แต่เป็นทุนหมุนเวียนให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินกู้คืนให้กับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในภายหลัง เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้รับรายได้จากการทำงานหลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น การชำระเงินกู้ยืมในกองทุนเหล่านี้จะมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละกองทุน โดยลงทะเบียน กยศ บางที่อาจให้เงินกู้ กยศด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ยเลยในระหว่างเวลาศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บางที่อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหลังจากการสำเร็จการศึกษาและเริ่มทำงานอยู่แล้ว รายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมและเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นๆ

Scroll to Top