เบิกเงินเดือนล่วงหน้าทำได้ไหม? เช็คขั้นตอนการขอเบิกงานล่วงหน้า

รู้จักกับการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า สวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ 2567

อยากเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจะทำได้ไหม เป็นสวัสดิการบริษัทหรือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายกันแน่ ต้องการใช้เงินด่วนต้องเตรียมใบเบิกเองหรือไม่ เช็ครายละเอียดสำคัญกันเลย 

เบิกเงินเดือนล่วงหน้าคืออะไร สรุปย่อ เข้าใจง่ายจากฉบับกฎหมายแรงงาน

มนุษย์เงินเดือนทุกคนเมื่อทำร้านแล้วก็จะได้รับค่าจ้างตามตกลงเรียกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างตอบแทน ส่วนการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน หากมาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่ได้ระบุไว้แล้วนั้นจะมีในเรื่องของการให้ค่าจ้างซึ่งเป็นการตกลงกันเกี่ยวกับรูปแบบค่าจ้างเท่านั้น ในการให้ค่าจ้างล่วงหน้าหรือสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า จะเป็นสวัสดิการบริษัทพิเศษที่บริษัทเพิ่มขึ้นมาให้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งหากจะสรุปง่ายๆตามความเป็นจริงหากต้องการเบิกลูกจ้างก็จะสามารถเบิกได้เฉพาะส่วนที่มีการใช้แรงงานไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากยังไม่ครบเดือนก็อาจจะสามารถขอเบิกได้ตามในส่วนจำนวนวันที่ได้มีการทำงานไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะมีการคิดปรับในส่วนของการหักภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆแก่มนุษย์เงินเดือนตามแต่สัดส่วนอย่างเหมาะสม หากลูกจ้างได้ทำงานไปแล้วและนายจ้างปฏิเสธที่จะให้การเบิกเงินในส่วนที่ได้มีการทำงานไปแล้วถือเป็นความผิดของสภาพการจ้างงานของนายจ้างเอง อย่างไรก็ตามกฎหมายเบิกเงินเดือนล่วงหน้าพิจารณาตามลักษณะของสัญญาการจ้างงานอย่างเหมาะสม แม้ว่าจะเป็นการยุติการจ้างงานกะทันหันนายจ้างก็จำเป็นจะต้องชดเชยส่วนของการจ้างงานที่ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน 

เบิกเงินเดือนล่วงหน้าทำได้ไหมกับทุกองค์กร 

มนุษย์เงินเดือนที่กำลังรู้สึกว่าตนเองนั้นเข้าสู่ภาวะ เดือดร้อนเรื่องเงิน และต้องการใช้เงินด่วน เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าบริษัทของตนเองนั้นมีสวัสดิการบริษัทเกี่ยวกับเบิกเงินเดือนล่วงหน้าส่วนนี้หรือไม่ เวลาเราจะเข้าทำงานที่ไหนก็ตามเราก็มักจะศึกษาแต่รูปแบบโครงสร้างขององค์กรรวมทั้งรายละเอียดของตำแหน่งงานที่เราจะเข้าไปทำเป็นส่วนหลักๆเท่านั้น แต่รูปแบบของสวัสดิการพนักงานอื่นๆอย่างเช่น เบิกเงินล่วงหน้า มักจะไม่อยู่ในรายการของผู้ที่สมัครทำงานเท่าไหร่ และสิ่งสำคัญก็คือในทุกๆองค์กรบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ  อาจจะไม่ได้รับรองส่วนของสวัสดิการพนักงาน ในส่วนนี้ หมายความว่าคุณอาจจะไม่สามารถขอเงินเดือนก่อนล่วงหน้าได้นั่นเองเพราะถือว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมายแรงงาน แต่มักจะเป็นรูปแบบของสวัสดิการที่แล้วแต่บริษัทจะจัดตั้งนโยบายขึ้นมา 

อยากเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ต้องรู้จักใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้าก่อน

มนุษย์เงินเดือนอยากเบิกเงินเดือนล่วงหน้ามันจะต้องทำความเข้าใจและรู้จักกับแบบฟอร์มใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า  ซึ่งก่อนอื่นเขาทำความเข้าใจให้ดีว่าลักษณะของเอกสารสำคัญของแต่ละบริษัทและหน่วยงานต่างๆนั้นอาจจะมีการใช้เอกสารภายในที่แตกต่างกัน คุณจะไม่สามารถทำการใช้เอกสารภายนอกเพื่อไปเบิกเอกสารในบริษัทได้ในบางกรณี ดังนั้นหากคุณแน่ใจแล้วว่าบริษัทของคุณมีเอกสารภายในที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มเฉพาะจะไม่สามารถดาวน์โหลดใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจากเว็บไซต์หรือแหล่งอื่นได้ การทำความรู้จักกับใบเบิกเงินของสวัสดิการพนักงานจึงเป็นความเข้าใจที่คุณจะต้องทำการเจรจากับฝ่ายบุคคลของบริษัทคุณให้ดีเสียก่อน โดยลักษณะเบิกเงินเดือนล่วงหน้า และรายละเอียดสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าที่สำคัญในใบเบิกเงินล่วงหน้า จะต้องมีการระบุวันที่เขียนคำร้อง ผู้เบิก จำนวนเงิน ผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติคำร้อง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญแต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดสำคัญใบเบิกเงินเดือนที่ต้องมีควรจะปรึกษากับฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเฉพาะภายในของแต่ละบริษัท 

Scroll to Top