refinance บ้าน 2567

รายได้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 2.39% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อน
นาน 30 ปี
รายได้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 3.19% (3 ปีแรก)
อายุ
21 ปีขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อน
นาน 30 ปี
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 6.60% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อน
นาน 30 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.32% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อน
นาน 40 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 110% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อน
นาน 40 ปี
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.73% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-75 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
นาน 40 ปี

refinance บ้าน 2567 คืออะไร

refinance คือ การที่เราทำเรื่องขอสินเชื่อบ้านใหม่เพื่อที่จะเอามาจ่ายหนี้สินเชื่อบ้านก้อนเดิมซึ่งจะช่วยลดภาระในการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเราผ่อนบ้านครบ 3 ปีอีกทั้งยังช่วยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ออกไป การ refinance บ้าน 2567 ก็จะมีหลากหลายธนาคารซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านไทยพาณิชย์ที่ให้วงเงินสูงอนุมัติเร็ว refinance บ้าน ธอส ที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปีและการ refinance ออมสินที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งเราสามารถตัดสินใจ refinance บ้าน 2567 ได้เลยแต่การรีไฟแนนซ์บ้านทุกครั้งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ผ่อนชำระครบ 3 ปี ขอ refinance บ้าน 2567 ได้ทันที

สำหรับผู้ที่มีบ้านเป็นของตัวเองส่วนใหญ่แล้วมักจะซื้อบ้านด้วยเงินสดแต่ถ้าเรามีเงินสดไม่มากพอก็จะการขอสินเชื่อบ้านที่มีการผ่อนชำระหนี้ในทุก ๆ เดือน โดยวิธีขอสินเชื่อให้ผ่านเราควรที่จะมีอาชีพ, รายได้ต่อเดือนที่มั่นคงเพื่อที่จะทำให้เราผ่านการอนุมัติเร็วขึ้น เมื่อเราผ่อนบ้านครบ 3 ปีแล้วทุกคนก็เลือกที่จะ refinance บ้าน เพื่อที่จะให้ดอกเบี้ยลดลงเพราะถ้าเราไม่มีการรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็น MRR คืออัตราดอกเบี้ยในรูปแบบลอยตัวซึ่งอัตราดอกเบี้ย MRR มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย การรีไฟแนนซ์บ้านเรามักจะเลือกรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมก่อนเพราะมีรายละเอียดที่ไม่ยุ่งยากและทุกครั้งที่มีการรีไฟแนนซ์จะมีค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งเมื่อเราผ่อนชำระสินเชื่อบ้านครบ 3 ปี เราก็สามารถทำการขอ refinance บ้าน 2567 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้ 1 ครั้ง ส่วนใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์ก็ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอ refinance บ้าน ดังนั้นผู้ที่ต้องการ refinance บ้าน 2567 ควรที่จะทำการศึกษารีไฟแนนซ์แต่ละธนาคารแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด

ยอดต่ำกว่า 1 ล้านบาทสามารถขอ refinance บ้าน 2567 ได้ไหม

โดยปกติเมื่อดอกเบี้ยบ้านครบ 3 ปีส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะขอ refinance บ้านกับธนาคารเดิมซึ่งเราอาจจะสงสัยว่า ธนาคารมีการกำหนดยอดคงเหลือเท่าไรจึงสามารถขอลดดอกเบี้ยได้เพราะบางธนาคารจะมีการกำหนดยอดการรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องเกิน  1 ล้านบาทไม่อย่างนั้นดอกเบี้ยที่ลดลงมาจะได้จำนวนไม่เยอะแถมเราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านด้วย ทางออกที่ดีเกี่ยวกับการขอ refinance บ้าน 2567 ให้เราทำการขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นแล้วเราค่อยไปต่อลองกับธนาคารเดิมยิ่งเรามียอดหนี้น้อยธนาคารจะทำการ refinance บ้าน ค่อนข้างช้าเพราะจะทำให้รายได้ของธนาคารลดช้าลงแล้วเมื่อเราทำการ refinance บ้าน 2567 ได้แล้วอัตราดอกเบี้ยจาก 5% เหลือประมาณ 4% ถือว่าดอกเบี้ยลดลงแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการรีไฟแนนซ์บ้าน การขอ refinance บ้าน 2567 จะใช้เวลา 60 วันซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราขอ refinance บ้านด้วย

Scroll to Top