ต้องการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทย ส่องเงื่อนไขในการพักหนี้เกษตรกร

พักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยทั้งต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี

กระทรวงการคลังกำลังช่วยเหลือเกษตรกรโดยการสานนโยบายพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือ มาตรการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรและแบ่งเบาภาระให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ การพักหนี้เกษตรกรนั้นจะมีการดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนื่องจาก ธ.ก.ส จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมากซึ่งการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดชั้นของลูกหนี้ทำให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เลยเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทำการปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว สำหรับโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยทางรัฐบาลจะทำการหาเงินสนับสนุนเพื่อนำมาจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอง การพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะมีการกำหนดพักชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปีโดยจะพักหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ย เมื่อครบเวลาพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยรัฐบาลมีความมั่นใจว่า เกษตรกรจะสามารถนำเงินมาชำระหนี้ที่เหลือได้อย่างแน่นอน

พักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยความหวังที่เกษตรกรไทยรออยู่

ข่าวล่าสุดที่เกษตรกรกำลังตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่คือการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยที่เป็นนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการให้ทางรัฐบาลหยุดพักหนี้เกษตรกรซึ่งทางรัฐบาลจะมีการพักหนี้ 3 ปีเพื่อไทยเรียกได้ว่าเป็นความหวังรอบใหม่ที่เกษตรกรกำลังรอคอยอยู่ในเวลานี้ เมื่อเราลองย้อนดูการเป็นหนี้ของเกษตรกรที่เป็นหนี้ครอบครัวมากกว่า 450,000 บาทครัวเรือนส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีต้องประหยัดเงินไว้และไม่สามารถหมุนเงินได้ประกอบกับผลผลิตมีการรับซื้อราคาต่ำมากกว่าทุกปีทำให้เกษตรกรขาดทุนกับผลผลิตมากกว่าขึ้น การพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยอาจจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินระยะสั้นเพราะเมื่อครบ 3 ปีแล้ว หนี้สินก็ยังคงอยู่แต่หากมีการเพิ่มราคาผลผลิตขึ้นมาจะช่วยให้เกษตรกรไม่เป็นหนี้อีกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้เกษตรกรมีกินมีใช้นอกเหนือจากการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยที่กำลังจะออกนโยบายดังกล่าว สำหรับการลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะมีใครที่สามารถเข้าร่วมได้บ้างและมีเงื่อนไขพักหนี้ 3 ปีเพื่อไทยได้อย่างไรนั้นคงจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการรัฐบาลก่อนจึงสามารถให้คำตอบได้

ทางออกของเกษตรกรคือการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทย

การพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรที่มีภาระหนี้มากมายโดยลูกหนี้ส่วนใหญ่จะมีการขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะต้องจ่ายหนี้ในทุกปีเพราะถ้าลูกหนี้ไม่มีการชำระหนี้อาจจะส่งผลให้ติดเครดิตบูโรได้ โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยจะช่วยให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้น เมื่อครบเวลา 3 ปีก็จะทำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อย่างตรงเวลาและเกษตรกรก็จะปลดหนี้ได้ในที่สุด

 

Scroll to Top