พักหนี้เกษตรกร 3 ปีมีจริงหรือไม่ ทำความรู้จักกับโครงการพักหนี้ 3 ปี

พักหนี้เกษตรกร 3 ปี โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพรรคเพื่อไทย

สำหรับมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีซึ่งเป็นที่จับตามองแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนี้มากมายให้สามารถมีเงินเพื่อใช้ทำอย่างอื่นได้ ตามแผนที่มีการวางไว้กับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจะมีการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีซึ่งจะเป็นการพักชำระเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างจากครั้งที่พักหนี้เกษตรกรในช่วงโควิด-19 ที่มีการพักชำระหนี้จริงแต่ยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยส่งผลในเกษตรกรจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามหลังแต่สำหรับการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะเป็นการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีโดยที่ไม่ต้องจ่ายหนี้เลยซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากเพราะเป็นอาชีพที่ได้รับเงินน้อย บางปีผลผลิตก็มีราคาตกต่ำจนไม่สามารถได้กำไรจะการซื้อขายได้ เช่น ชาวสวนมังคุดจะมีการขายกิโลกรัมละ 70-80 บาทแต่ในปีนี้จะมีการรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 5-10 บาททำให้ชาวสวนมังคุดออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาช่วยเหลือ การที่ราคามังคุดตกต่ำขนาดนี้จะทำให้ฤดูกาลนี้แทบจะไม่ได้กำไรเลย ทำให้การพักหนี้เกษตรกร 3 ปีจึงเป็นการช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนไม่มีเงินหมุนสามารถนำเงินที่ได้จากการพักหนี้เกษตรกรไปใช้จ่ายได้

ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีได้บ้าง

รัฐบาลเพื่อไทยได้มีการวางแผนโครงการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนเรื่องเงินให้สามารถนำเงินที่ต้องการผ่อนธนาคารไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้นั้นจะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น โดยผู้สนใจสมัครสามารถขอเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา รัฐบาลจะทำการจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.ภายหลัง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรจะเป็นการแนะแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นหนี้สินและสามารถจัดการหนี้สินล่วงหน้าสามารถนำเงินมาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้โดยที่ไม่ต้องการไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้ในการเพาะปลูกหรือซื้อปุ๋ยเลย โครงการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีจะมีส่วนช่วยให้หนี้เกษตรกรหายได้อย่างถาวร

พักหนี้เกษตรกร 3 ปีจะเริ่มได้เดือนไหน

การพักหนี้เกษตรกร 3 ปีตามที่รัฐบาลเพื่อไทยได้วางนโยบายไว้ จะสามารถเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินกลับมาชำระหนี้ได้อย่างแน่นอนและจะทำให้ลูกหนี้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยโครงการพักหนี้ 3 ปีจะไม่กระทบต่อการจัดชั้นของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย

 

Scroll to Top