พักหนี้เกษตรกรเริ่มวันไหน? ส่องระยะเวลาโครงการพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทย

พักหนี้เกษตรกรวาระเร่งด่วนที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องการช่วยเหลือเกษตรกร

ในปี 2567/2024 เกษตรกรรมในประเทศไทยมีหนี้สินเฉลี่ยมากกว่า 450,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแนวโน้มที่ปัญหาหนี้สิ้นจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเกษตรกรรมในประเทศไทยจะต้องซื้อปุ๋ยเองซึ่งปัญหาใหญ่เกี่ยวกับราคาปุ๋ยแพงก็ยังเป็นปัญหาที่เกษตรกรทุกคนจะต้องเจอประกอบกับราคาผลผลิตทางการเกษตรก็มีราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรหลายรายไม่สามารถชำระหนี้ธกส.ได้เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเกษตรกรรมในประเทศไทยจึงไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยได้มีการออกนโยบายพักหนี้เกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ สำหรับการพักหนี้เกษตรกรจะมีการจัดทำรายละเอียดโครงการพักหนี้เกษตรกรเบื้องต้นไว้แล้วโดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลโครงการพักหนี้เกษตรกรหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องส่งต่อให้กับกระทรวงการคลัง การพักหนี้เกษตรกรหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า จะพักหนี้จำนวนเท่าไรซึ่ง การพักหนี้เกษตรกรยังไม่มีข้อกำหนดอย่างแน่ชัดว่า จะพักหนี้จำนวนเท่าไร มีการลดอัตราดอกเบี้ยไหมแต่ที่แน่ๆ จะมีการพักหนี้เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปีโดยที่เกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเลย

พักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปีจริงไหม?

หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ได้จัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายเศรษฐา ทวีสินที่กำลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดได้มีการมอบหมายนายธรรมนัส พรหมเผ่าทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในเวลานี้อย่างเร่งด่วนที่สุดโดยการช่วยเหลือเกษตรกรจะทำการพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 3 ปีซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อศ฿กษาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด การพักหนี้เกษตรกรถือได้ว่าเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยล่าสุดที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนและจะต้องทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ นอกจากจะมีการพักหนี้เกษตรกรแล้วยังมีการร่างนโยบายผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู้อื่น การพักหนี้เกษตรกรเพื่อไทยจะสามารถช่วยเกษตรกรที่มีหนี้มากมายไม่สามารถหาทางออกได้จนต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายหรือเพื่อมาประกอบอาชีพให้สามารถมีเงินได้มากขึ้นซึ่งวิธีการพักหนี้เกษตรกรถือว่าเป็นแผนการที่ดีมากที่พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นนโยบายพักหนี้เกษตรกรนี้

พักหนี้เกษตรกรคาดว่าจะพักหนี้ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2567

มาตรการพักหนี้เกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรรมในประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินให้มีกำลังใจกลับขึ้นมาประกอบอาชีพได้อักครั้ง โดยนโยบายพักหนี้เกษตรกรของพรรคเพื่อไทยคาดว่าจะเริ่มโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการพักหนี้เกษตรกรในช่วงเดือนตุลาคม 2567 นี้

 

Scroll to Top