สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 2 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
นาน 20 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กู้ง่าย ได้เงินไว ขาดสภาพคล่องก็ไปต่อได้ 

สำหรับบางท่านที่ไม่ชอบทำงานประจำเป็นลูกจ้างใคร อาจจะเลือกมาทำอาชีพอิสระ เป็นนายของตัวเอง โดยเรื่องเงินทุน ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการเริ่มต้น และต่อยอดให้กิจการเติบโต สำหรับปี 2024 หรือ 2567 ผู้ประกอบการรายย่อยที่กำลังจะฟื้นตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ต้องการใช้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส หนึ่งในโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อให้สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อสำหรับนำไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่แต่ละคนมีความต้องการ โดยจุดเด่นและป้าหมายที่สำคัญของสินเชื่ออาชีพอิสระเป็นอย่างไร ท่านใดที่กำลังสนใจต้องการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสก็ต้องมาตรวจสอบกันก่อนว่าคุณสมบัติของตนเองเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินอาชีพอิสระหรือไม่ และที่ขาดไม่ได้ก็คือการศึกษาข้อมูลวิธีการและช่องทางในการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสซึ่งล่าสุดมีรูปแบบใดให้เลือกบ้างที่สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เป้าหมายและข้อดีที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 

สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยมีเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นกิจการหรือต่อยอดเสริมสภาพคล่อง โดยสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส จะอนุมัติวงเงินใน 2 ประเภท คือ วงเงิน 50,000 บาท และวงเงิน 200,000 บาท ซึ่งการจะเลือกสินเชื่อเงินด่วน ธกสในลักษณะไหนนั้น ก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ให้รอบคอบก่อน โดยจุดเด่นของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสก็คือ เป็นสินเชื่อ ธกส ล่าสุดที่ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยผู้ที่สนใจแต่ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อขอสินเชื่อก็สามารถไปติดต่อขอคำแนะนำ และคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคารธกส สาขาใกล้บ้านได้ 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ตรวจสอบเงื่อนไข ใครกู้ได้บ้าง 

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อมาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและคุณสมบัติพื้นฐานของการใช้บริการเงินกู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสกันก่อน โดยเบื้องต้น ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย มีความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกิจการที่ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ นอกจากนั้นผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสจะต้องมีถิ่นพักนักและสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน ซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้เพื่อใช้บริการสินเชื่อเงินด่วน ธกส มีเพียงสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ที่จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส วิธีการและช่องทางการสมัครขอกู้แบบต่าง ๆ 

โดยหากท่านใดที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สามารถเตรียมตัวด้วยการนำเอกสารที่จำเป็นต้องการขอกู้เงินอาชีพอิสระไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส ใกล้บ้านท่าน เพื่อจะได้ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนและกระบวนการในการขอสินเชื่อ โดยจำเป็นต้องมีหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก การจำนองอสังริมทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ ธกสจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสในแต่ละรายด้วย โดยหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555

บริการอื่นๆ

รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ
ช่วง 21-62 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
รายได้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 2 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
นาน 10 ปี
Scroll to Top